Sykkellotteri 2021 - Fokus Larvik

Go to content
Fokus Larviks elsykkellotteri 2021

Vi i FOKUS LARVIK takker alle som som har kjøpte lodd av oss.
 Loddsalget ble for oss en stor suksess. Deres bidrag har allerede- og vil også på nyåret gi oss muligheten til  å gi en håndsrekning til de som trenger det mest i vårt lokalsamfunn.
Overskuddet på årets lotteri ble på kr 10.755,-

Trekning på sykkel lotteriet.
Bilde sette fra venstre, Robert Hvaal,President, Svein Sannes, vinner av el sykkel,
Kjell Jonny Eftedal, presseansvarlig.

Trekning på sykkel lotteriet er foretatt og den heldige vinner av sykkel ble Svein Sannes.
Vi gratulerer den heldige vinner og takker samtidig alle som har kjøpt lodd.
De øvrige vinnere  er kontaktet og gavekort levert.
Back to content