Julebok 2011 - Fokus Larvik

Go to content
"Larvik Julebok 2011"
Bokprosjektet: Larvik Jule-bok ble et stort og viktig prosjekt for å skaffe penger inn til klubben. Etter idé av Oslo Julebok, formidlet Thore Brastein sine tanker ut til klubben. Med hans regi og ledelse ble dette et gigantopplegg som innbrakte store summer. Røde Kors og Frelsesarmeen ble overrakt kr.50.000,- hver ut av dette prosjektet. Klubben vil også berømme hver enkelt i bok-komiteén for sin store innsats i forbindelse med dette prosjektet. Og ikke minst fotfolket som helt oppunder jul stod og solgte bøker forskjellige steder nord og syd i byen. Samtidig må kommunen og næringslivet takkes for sitt bidrag.
Back to content