Fokusprisen - Fokus Larvik

Go to content
Fokusprisen

FOKUS Larvik har laget sin egen «hederspris» som tildeles en person, gruppe, forening eller institusjon i Larvik kommune som vi synes fortjener en hyggelig påskjønnelse. Vi ser daglig de store overskriftene i media, men vi har lett for å overse de som i det stille virkelig gjør en innsats i  lokalmiljøet. Det er disse vår klubb ønsker å gi en oppmerksomhet.

Prisen utdeles 1 ganger pr. år, og vi er glade for å motta forslag på gode kandidater.

De som har mottatt FOKUS-prisen er:


2023
Ellen Midtvik mottok Hedersprisen for 2023.
Hun fikk prisen for hennes frivillige arbeid gjennom mange år, og ikke minst som leder for Larvik Sanitetsforening i 17 år.

2022

Lena Sarachan og Olga Nedykhalova som representerer de ukrainske flyktningene i Larvik.

2021

Inger Bakken Øyen og Staale Broager Grøn har fått hedersprisen for for å ha stått på i 10 år for, Larvik Turn Tilrettelagt Håndball-lag.
Larvik Turn Tilrettelagt Håndball fikk en forsiktig start i 2012 med seks spillere, og har nå medlemsrekord og flere lag i serien og cuper – Hvit og Blå. (Se artikkel i ØP)
Foto: Oddvar Engstrøm

2020

Løypegruppa i Larvik Turistforening har fått hedersprisen for sitt engasjement og frivillige arbeid som de har gjort for å ta vare på 350 km med blåmerkede løyper fra Larviks kyst til Skrimfjell. Flere av dugnads-medlemmene har holdt på i mange år og har sine egne ruter. (Se artikkel i ØP)

2019

Hilde Borgir og Per Thorstensen har fått hedersprisen for sitt engasjement og det frivillige arbeidet de har gjort for å redde Tolleroddhuset og området rundt Tollerodden. (Se artikkel i ØP)
Foto: Per Albrigtsen

2018

Turid og Kåre Pedersen startet begge tidlig sitt engasjement i det som i dag heter Larvik KFUK/KFUM. Begge har engasjert seg på nasjonalt og regionalt plan, gjennom deltakelse på landsmøter, verv i kretsstyret, gjennom dugnader og lederroller.
Det er to engasjerte mennesker som har drevet frivillig arbeid i nærmere 60 år. (Se artikkel i ØP)

Stein Olsen for sitt engasjement rundt plast og søppel i naturen. På eget initiativ har han konsentrert seg om å rydde deler av Lågen og Farris. Etterhvert har han fått god hjelp og de kan være opp til 10 personer på rydde oppdrag. På samme området, i Lågen nord for Trechow Fritzøe ble det samlet 54 sekker i 2016, 22 sekker i 2017 og 8 sekker i 2018. Volumene er store, 4 tonn er samlet til nå. Det er flott å se at det nytter å rydde.

2017

Hanne Bergan Odberg for sitt mangeårige ungdomsarbeide i Hvarnes , for sin innsats på Hedrum Bygdetun, sangkoret «Dusinet»,++ og for sitt arbeide for å muntre opp ved flere sykehjem, det er aldri nei når hun blir spurt om å spille ved ulike arrangementer


2016

Thea Ringdal Holm arbeider som lærling ved avdeling Vilja på sykehjemmet. Hun er i gang med å utdanne seg til sykepleier, hun gjør rett og slett en fantastisk jobb med å få de eldre til å trives, det står virkelig respekt av det hun gjør.

Tor Bjørvik har sett viktigheten av å ta vare på lokalhistorie. Det er få som har en slik kompetanse om vår lokalhistorie som han. Han har dessuten en drivende kraft til å begeistre og aktivisere folket.

2015

Svein Walter Walin har vært materialforvalter i Østre Halsen skolekorps siden 1990.Han er alltid den første som kommer på øvelsene og den siste som går og han er en glimrende representant for alt det frivillige arbeidet som skal til for å drive et korps. Svein Walter er kjent for å ha sterke meninger og han er ærlig og rettferdig med et stort engasjement for det driftige Østre Halsen skolekorps.

Jan Ludvig Werner får prisen for sitt engasjement i lokalsamfunnet, både med Newton-rommet og Matteparken i Hammerdalen, Larvik veterankorps og ikke minst på Gloppesenteret.

2014

Berit Eskedal Haraldsen får prisen for sitt engasjement  med barn og ungdomer i Nanset kirke. Neppe noen har vært mer i Nanset kirke og sammen med ungdommen der enn Berit de siste 12 årene. Nær sagt alt har hun vært med på, fra kirkekafé og Senfredag-kvelder til altså Tensing der hun har fått hedersbetegnelsen «Mamma Tensing».

Erik Berge får prisen først og fremst for sitt engasjement for Presteløkka og for initiativet til dannelsen av Presteløkkas venner. I tillegg har han engasjert seg for å gjøre Larvik kirke mer tilgjengelig for bevegelseshemmede.
Berge har engasjert seg sterkt i frivillig arbeid, blant annet som formann i Larviks Sjømannsforening i en årrekke.

2013

Anita Simensen Holthe etter å tjent barn og unge i Sportsklubben Stag i over 25 år

Børn Pettersen for arbeidet han har gjort på Farris Naturskole siden oppstarten i 1995.

2012

Grete Nilsen og Berit Støpamo, også kalt ”Vaffeljentene” delte den 2. hedersprisen for 2012. Det er 2 personer som har gjort en kjempeinnsats gjennom flere år på Yttersjølia Bo og Aktivitetssenter.

Norma Bruun Hansen for sitt dugnadsarbeid i snart 50 år. Og hun gir seg neppe med det første.

– Jeg synes jo det er veldig ålreit selv også. Det er derfor jeg gjør det, forteller ildsjelen.

2011

Bry deg-aksjonen v/ Trude  Lise Løkken, lokal avdeling.

Per Nyhus for sitt lokalhistoriske arbeid.

2010

Finn Anker Horn for hans innsats og aktivitet for de eldre i byen vår.

Torgeir Larsen for sitt engasjement for mennesker som trenger en utstrakt hånd. Torgeir Larsen fikk i tillegg kr. 3.500,- i støtte til sin tur til Himalaya.

2008

Ildsjelene i pasientgruppa på Furuheim. Jens Abrahamsen, Ole Benny Olsen og Einar Moe.

De blide medlemmene i miljløgruppa til kommunen ferdes rundt i byen og holder gater og fortauer pene og rene. Nå har de fått Fokusprisenfor sin innsats. Fra venste Anita Gjone, Per Arne Theodorsen fra Fokus Larvik, Merete Strømnes, Roger Stalsberg, Geir Larsen og Hans Olav Hansen.

Ken Ayres fikk vårens Fokus-pris for sitt engasjement med ungdom i Larvik.

2007
Charlotte Eskedal som var leder av Ungdomsrådet fram til november i fjor.
Nå står hun på listene til kommunevalget for AP til høsten. Dessuten holder hun på å starte ungdomsgruppen til Redd Barna i Larvik.
Jeg håper at dette kan inspirere andre til å ville engasjere seg også sier hun.

Jens Abramhamsen har vist et glødende engasjement på en rekke felter i en mannsalder og fortjener en slik pris, mener presidenten i Fokus Larvik, Per Arne Theodorsen

2006

HUSET, Gro Pindsle, som ble overrakt diplom og pengegave. I sin lille tale presiserte presidenten i Fokus, Thor Brastein, hvor viktig «Husets» arbeid har vært. Dere mottar denne hedersprisen på grunn av deres arbeid for medmennesker. Dette er et flott sted med flotte tiltak, forsikret han.

Jan Høeg, for utrettelig arbeid for barn og unge.


PUSS, ved Willy Hansen, I vinter har det vært mye snømåking, men arbeidsoppgavene til PUSS består også av alt fra bistand til selvangivelse til skifting av lyspærer. I løpet av 16 år har den frivillige organisasjonen hatt 14.000 oppdrag.


Den første prisen er det de ansatte ved Bofellesskapet på Byskohen Bo- og Aktivitetssenter som skal få, for deres fremragende arbeid og den gleden de utfører jobben sin med, forteller Brastein. F.v: Gretha Larsen, Sylvi Gilbu, Lise Lotte Eide, Sverre Brastein, Janne Kristiansen, Reidunn Winther, Ellen Hatlo, Katorzyne L. Orlowsko og Thore Brastein.
Back to content