Bøkker'n Branntårnet - Fokus Larvik

Go to content
Bøkker'n

FOKUS på Bøkkerfjellet

Klubben har av Larvik kommune blitt tilbudt å ta ansvar for deler av vedlikeholdet av branntårnet på Bøkkerfjellet og området rundt  branntårnet. Dette er et prosjekt som startet opp i 2009 og i nært samarbeid med kommunen.

Noen bilder fra dugnad i april og oktober 2015
Back to content