Program - Fokus Larvik

Go to content
Program 2024

PROGRAM Fokus Larvik vår 2024

ONSDAG 31.1 Årsmøte -Grand Hotel (Styret)

FREDAG 1.3 Årsfest med damer på Wassilioff – (IPA/Styret)

ONSDAG 20.3 Medlemsmøte Grand Hotel Asbjørn Reif forteller om sitt liv som Tyskerbarn (ikke siste onsdag i mnd. P.g.a Påske blir den flyttet en uke tidligere)

ONSDAG 24.4 Bowlingmesterskap/møtesaker Skreppestad (IPA)

ONSDAG 29.5 Sted ikke avklart ennå, jobbes med

ONSDAG 19.6 Fokus Games (sted ikke avklart ennå)I utgangspkt. er det oppmøte kl. 18.00, men ved endringer vil det bli sendt ut info om klokkeslett.Back to content